Berend Wildeman uit Apeldoorn kreeg in 1902 een bewijs van goed zedelijk gedrag


Foto 1931: Berend wildeman  en Stien van oefel met hun kinderen met partners en vier kleinkinderen


Burgemeester Tutein Nolthenius van Apeldoorn verklaarde in 1902 dat, voor zooverre hem bekend, Berend Wildeman een man van goed zedelijk gedrag was.

Berend Wildeman werd om drie uur in de ochtend op dinsdag 16 december 1873 in Hattem geboren. Hij was de zoon van Albert Wildeman en Mietje Foks, beiden uit Hattem. Vader Albert deed aangifte van de geboorte van zijn zoon Berend en hij nam twee getuigen mee om de geboorteakte te ondertekenen. Albert tekende zelf niet, hij was de schrijfkunst niet machtig.

Berend verhuisde toen hij een jaar of zes was met zijn ouders naar Apeldoorn waar hij op drie oktober 1896 in het huwelijk trad met Stien van Oeffel uit Rotterdam, zij was dienstbode in Apeldoorn. Berend was op dat moment schilder, zijn getuige was onder andere Philippus Wegerif, oud 52 jaar en timmerman van beroep. Philippus Wegerif was waarschijnlijk zijn werkgever of collega.
In 1902 verhuisden Berend en Stien met hun drie kinderen Albert, Leo en Johan naar Amersfoort. Om daar te mogen wonen en/of werken had Berend waarschijnlijk (achteraf) deze "verklaring van goed zedelijk gedrag" nodig.
In 1908 kwamen Berend en Stien met hun inmiddels vijf kinderen weer in Apeldoorn wonen, het gezin vestigde zich aan de Handelsstraat.
Berend Wildeman was ook één van onze voorouders.

Op de foto's de verklaring van goed gedrag en de trouwkaart, trouwboekje en de portretten van Berend en Stien, 

Klik voor vergroting