Stien Wildeman was in 1930 dienstbode bij de familie Eerdmans


Foto's Paschlaan Apeldoorn


Cornelia Clasina Ernestina Johanna (Stien) Wildeman werd op 10 april 1910 aan de Handelsstraat in Apeldoorn geboren. Zij was de dochter van Berend Wildeman en Stien van Oeffel, zij werd in het dagelijks leven evenals haar grootmoeder Stien genoemd. Stien ging vroeg als dienstbode uit werken in Apeldoorn. Zij werkte in de jaren 1925-1934 bij onderstaande families: 1) Knook, notaris aan de Deventerstraat; 2) Van Lookeren, Loolaan 26; 3) Eerdmans, Paschlaan 13; 4) Grootenboer, Jachtlaan 48. Stien werd omstreeks 1928 dienstbode bij de familie Eerdmans aan de Paslaan in Apeldoorn. Alhoewel Stien niet als inwonend stond geregistreerd had ze op zolder wel een eigen kamer waar ze dagelijks overnachtte. De dienstbodes verrichtten hun werk in die tijd tegen een jaarloon welke hoogte afhankelijk was van de afspraken over kost en inwoning. Bij de familie Eerdmans bedroeg Stien's jaarlon 270 guldens. Gebruikelijk was om ongeveer 10% extra te betalen voor de jaarwisseling, de grote schoonmaak, extra gasten, geld voor de kermis enz. Wekelijks of maandelijks werd een voorschot betaald op het jaarloon betaald.
De vrouw des huizes was de weduwe Anna Maria Eerdmans Pascum, geboren in 1867 die in de Paslaan daar met haar dochter woonde, haar tweede dochter verbleef vanaf 1929 in Indië. De briefwisseling tussen mevr, Eerdmans en/of haar dochter met haar dochter c.q. zus in Indië is tot op heden bewaard gebleven. Er werd ook over het doen en laten van dienstbode Stien geschreven.

Stien werd in deze brieven geroemd om haar kookkunst maar ze kon ook klagen als het druk was of als er veel bezoek was waarvoor gekookt moest worden. In 1930 kreeg Stien verkering met Hijlke, zij probeerde telkens weer toestemming te krijgen om haar vrijer in de keuken te mogen ontvangen. Op 16 februari 1930 schrijft de vrouw des huizes naar haar dochter dat op dinsdagochtend, toen Stientje haar bed opmaakte, zeide zij: "Ik ga hier met mei vandaan". Ik vroeg of ze ging trouwen, "neen ik ga naar een andere betrekking, ik heb mij er gisteravond al verhuurd". Natuurlijk zeide ik tegen haar dat ze dat vooraf had moeten zeggen. Het antwoord was "Oh ja, nou daar heb ik niet over nagedacht, ik heb het hier best naar mijn zin, daar krijg ik 30 guldens per maand en Hijlke mag in de keuken".
Op 28 april 1930 schrijft mevrouw Eerdmans: Stientje vertrok zaterdagavond en liet de groeten voor jou achter, Nu zie ik haar niet meer, misschien bij toeval op straat. Hedenmorgen deed onze nieuwe haar intrée in huis, en je weet wel wat er mee te doen is.
Stien begon op 1 mei 1930 bij de familie Grootenboer aan de Jachtlaan in Apeldoorn, een gezin van man 49 jr, vrouw 37 jr en een gehandicapt dochtertje van 6 jaar..
Hijlke kwam hier vaak op bezoek in de keuken, hij vertelde later wel aan zijn kinderen dat het hem elke keer weer tegenviel om per fiets van de Westenenkerweg naar bijna het einde van de Jachtlaan te fietsen. Gelukkig was de terugweg bergafwaarts.
Stien zal bij deze familie tot haar huwelijk het Hijlke in 1934 blijven werken.